Starters
Sedan lång tid kan man som medlem i Sollentuna Golfklubb engagera sig ideellt i styrelse, kommittéer och i den frivilliga banarbetsgruppen. Nu utökar vi med mera frivilligt arbete genom att introducera en "starterfunktion".

 "Starterfunktionen" kommer att vara i gång varje tävlingsfri lördag och söndag kl 8-12 från 30/6 till 30/9. Fjorton medlemmar kommer att bemanna funktionen med ett eller två uppdrag. Detta kommer att ge ännu mer service till våra gäster och medlemmar.

Ni kommer alltså möta några av era medlemskompisar på första tee framöver. Ge oss gärna dina synpunkter på hur du upplever denna nya service.

Med vänliga hälsningar

Helena Söderberg och Bertil Sköld