Seniorgolfen 2021 startar 1/6 - korrigering
Nu går det fort i med återgång till det normala. SGF har beslutat följande:

  • Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
  • De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Det innebär att mina tips om bunkrar och scorekort faller bort direkt. Från 1/6 skall du alltså kratta som vanligt i bunkrar, byta scorekort före spel och lämna in ditt  signerade kort efter avslutat spel.

Dessutom tas vår enda tillfälliga lokala regel om lägesförbättring bort tisdag 1/6.

Fortfarande med hopp om en fin tävlingssäsong

Bertil Sköld för Seniorkommittén