Seniorgolfen 2021 startar 1/6
Som ni säkert sett i Patriks nyhetsbrev från tidigare idag öppnar SGF för golftävlingar från 1/6. Vissa restriktioner gäller dock fortfarande.

Ett utdrag ur vårt TP ser ni ovan medan det kompletta finns på hemsidan.

Seniorkommittén har beslutat att genomföra tävlingsprogrammet enligt tidigare annonsering. Sex tävlingar före 1/6 har ställt in men vi har många kvar att spela. Eftersom tre tävlingar inom Tisdax OoM har utgått och tolv återstår utgörs totalen för OoM av de sex bästa av de tolv. Detta är EJ ändrat i det tävlingsprogram som ni hittar på hemsidan under Tävling/Veckotävlingar/Tisdax utan det kommer jag påminna om fortlöpande i resultatredovisningen på Seniorbloggen.

Var uppmärksam på följande

  • den enda tillfälliga lokala regel som vi har nu är den om lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet
  • det betyder att INGEN lägesförbättring gäller i våra bunkrar
  • se därför till att kratta efter er i bunkrar alternativt jämna till med foten/klubban så att det ser ut som ni själva vill finna läget för er boll i en bunker
  • betala gärna startavgiften online innan tävlingen
  • det är tillsvidare ok att föra ett gemensamt scorekort som bara signeras av den som för scorekortet efter avstämning med alla spelare i bollen; kom ihåg att när ett kort med flera scorer lämnas i receptionen tala tydligt om för personen ni lämnar till att flera scorer finns på kortet
  • banmarkeringar för out-of-bounds kommer att kompletteras på fredag 21/5
  • banmarkeringar för pliktområden har ej funnits i år men kommer att finnas i god tid före 1/6; samma typ av markering som 2020 gäller dvs röda linjer

Med hopp om en fin tävlingssäsong

Bertil Sköld för Seniorkommittén