Tisdax - Resultat Septembersvingen

Septembersvingen samlade 44 deltagare. Resutatmässigt blev det jackpot för familjen LOA och Gunilla Andersson. Totalt delades sex priser ut med pengar från dagens startavgifter och från våra 16 Tisdax OoM. Följande pristagare kommer att få presentcheckar

  1. Lars-Olof Andersson - 42p
  2. Gunilla Andersson - 38
  3. Christer Eklund - 38
  4. Björn Waldemarsson - 38
  5. Richard Warholm - 37
  6. Christer Lindroth - 37

LOA kommer också att få mottaga vandringspriset för Septembersvingen på seniorernas höstavslutning 8 oktober.

Nästa vecka spelar vi tre klubbor och putter.

Bertil Sköld