Tisdax - Resultat 15 oktober

Säsongens sista Tisdax spelades som flaggtävling. I år en vecka tidigare än 2018/2017 då denna spelform inte blivit av pga dåligt väder. Trots det senaste tidens tuffa väder kom 21 deltagare till start. De tre pristagarna blev

  1. Lars Holmqvist - 74 m från flaggan på hål 19

  2. Bernt Svensson - 40 cm från hål på 18

  3. Ulf Aronsson - 10 m till flagg på 18

Bakom dessa tre fanns säkert en hel del bra resultat. Kunde dock konstatera att vissa spelare inte ville skylta med sina flaggor med namn. Så farligt är det väl inte.

Bertil Sköld