Seniormöte måndag 3 april

Ca 70 seniorer deltog i Seniormötet idag 3 april på fm med kaffe, bulle, umgänge och information.

Kort sammanfattning av informationen som gavs på mötet följer här:

  • En tredjedel kvinnor och två tredjedelar män deltog.
  • Deltagarna var under 2016 väldigt flitiga i sitt golfspel. Damerna hade i snitt 40 bokade rundor och herrarna 34 rondor. Detta kan jämföras med ca 16 rundor i snitt för aktiva seniorer i klubben under 2016.
  • Glöm ej bort de informationskanaler som klubben använder - Skillingetrycket, månadsblad, nya hemsidan med bla. en Idrottsblogg, Facebook och direktmail.
  • Ny tillfällig slope för Tee 54 för att hantera nytt tee på hål 1 och 16.
  • Har du synpunkter på din nuvarande handicap kontakta Kjell Anvreten eller undetecknad.
  • Teckna er gärna för Frivilliggruppen som arbetar på banan måndag fm. Kontakta P-O Wikner för mer information.
  • H60dax första start 10:03 och Onsdax fm 09:00. Onsdax erbjuder också valfri starttid och partner och eftermiddagsspel.
  • Glöm inte att företräde på banan har alltid den som spelar snabbast oavsett tävling, sällskapsspel eller antalet spelare i bollen.
  • Förändringar för Tisdax se artikel i Skillingetrycket 2017 mars. S-trycket hittar du på hemsidan under "Om oss"
  • Tävlingsprogram med olika innehåll och format finner du på hemsidan under "Tävlingar"

På bilderna nedan ser ni Jan B Gustafsson och Roger K Anderson slipa formen inför säsongen och dessutom några glada deltagare i mötet.

Bertil Sköld för Senorsektionen