Temakurser 2020

På våra temakurser går vi djupare in i ett specifikt moment som exempelvis sving, driver, puttning, greenläsning, chip & pitch, "bota din slice" m.m. 

• Kurslängd är 1 timme
• Deltagarantalet är minimum 3 max 5 pers.
• Pris 300:-
• Samling vid shop & reception
 
Kurs 1
Datum: 27 april
Tid: 11.00-12.00 
Tema: Sving
Tränare: Viktor 
 
Kurs 2
Datum: 29 april
Tid: 11.00-12.00 
Tema: Driver
Tränare: Niclas
 
Kurs 3
Datum: 5 maj 
Tid: 15.00-16.00 
Tema: Sving
Tränare: Niclas   
 
Kurs 4
Datum: 7 maj 
Tid: 11.00-12.00 
Tema: FW & Hybrid
Tränare: Viktor 
 
Kurs 5
Datum: 8 maj 
Tid: 12.00-13.00 
Tema: Pitchning
Tränare: Viktor 
 
Kurs 6
Datum: 12 maj 
Tid: 15.00-16.00  Denna kurs är inställd!
Tema: Driver
Tränare: Viktor 
 
Kurs 7
Datum: 14 maj
Tid: 11.00-12.00 
Tema: Chipning
Tränare: Niclas
 
Kurs 8
Datum: 20 maj 
Tid: 14.00-15.00    Inställd
Tema: Puttning 
 

Tränare: Viktor
 
Kurs 9
Datum: 26 maj
Tid: 12.00-13.00 
Tema: Bota din slice
Tränare: Niclas
 
Kurs 10
Datum: 28 maj
Tid: 12.00-13.00 
Tema: Greenläsning
Tränare: Niclas 
 
Kurs 11
Datum: 1 juni
Tid: 12.00-13.00 
Tema: Sving
Tränare: Viktor 
 
Kurs 12
Datum: 2 juni
Tid: 17.00-18.00 
Tema: Driver
Tränare: Viktor 
 
Kurs 13
Datum: 4 juni
Tid: 18.00-19.00 
Tema: Bota din slice
Tränare: Niclas
 
Kurs 14
Datum: 23 juni
Tid: 17.00-18.00 
Tema: Sving
Tränare: Viktor 
 
Kurs 15
Datum: 29 juni
Tid: 17.00-18.00 
Tema: FW & Hybrid
Tränare: Viktor
 
Kurs 16
Datum: 2 juli
Tid: 17.00-18.00 
Tema: Puttning
Tränare: Viktor 
 
Kurs 17
Datum: 6 juli
Tid: 17.00-18.00 
Tema: Pitchning
Tränare: Viktor  
 
Kurs 18
Datum: 5 augusti
Tid: 10.00-11.00 
Tema: Greenläsning
Tränare: Viktor  
 
Kurs 19
Datum: 17 augusti
Tid: 12.00-13.00 
Tema: Chipning
Tränare: Viktor 
 
Kurs 20
Datum: 8 september
Tid: 17.00-18.00 
Tema: Driver
Tränare: Niclas

Gör din anmälan