Order-of-Merit

Sigyn Sköld skötte registrering av Order-of-Merit åt Damkommittén 2019.

Detta är slutställningen för Onsdax OoM 2019. 

From 2020 kommer registrering och status att finnas i GIT.