Regelblogg

Förlorad boll/Provisorisk boll 2021-03-29

Provisorisk boll – Fråga 1

Enligt regel 18.3b måste spelaren meddela att hon skall spela en provisorisk boll. Att säga ”Jag spelar en till för säkerhets skull” är tillräckligt tydligt.

Sant. Tolkning 18.3.b/2

Tolkning: 18.3b/2 Uttalanden som ”tydligt anger” att en provisorisk boll ska spelas

När det spelas en provisorisk boll är det bäst om spelaren använder ordet ”provisorisk” i sitt meddelande. Men andra uttalanden som gör det klart att spelarens avsikt är att spela en provisorisk boll är godkända.

Exempel på meddelanden som klart anger att spelaren ska spela en provisorisk boll innefattar:

 • ”Jag ska spela en boll enligt Regel 18.3.”
 • ”Jag ska spela en annan bara i fall att.”

 

Provisorisk boll – Fråga 2

En spelare får gå tillbaka och spela en provisorisk boll efter att hon gått framåt och börjat leta efter bollen.

Sant. Regel 18.3a och Tolkning 18.3a/2

Regel: 18.3 Provisorisk boll

18.3a När provisorisk boll tillåts

Om din boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara out of bounds får du, för att spara tid, provisoriskt spela en annan boll enligt plikten för slag och distans.

Men om du är medveten om att den enda möjliga plats där din ursprungliga boll skulle kunna vara förlorad är i ett pliktområde, tillåts inte en provisorisk boll och en boll som spelas från den plats där det föregående slaget slogs blir din boll i spel enligt plikten för slag och distans.

Tolkning: 8.3a/2 Spela provisorisk boll efter att letande har påbörjats är tillåtet

En spelare får spela en provisorisk boll för en boll som skulle kunna vara förlorad när den ursprungliga bollen inte har hittats och identifierats även om tre-minuters söktiden ännu inte har gått ut.

Till exempel, om en spelare kan återvända till punkten för spelarens föregående slag och spelar en provisorisk boll innan tre-minuters söktiden har gått ut, får spelaren göra detta.

Om spelaren spelar den provisoriska bollen och den ursprungliga bollen hittas inom tre-minuters söktiden, måste spelaren fortsätta med den ursprungliga bollen.


Provisorisk boll – Fråga 3

En spelare slår ut bollen i ruffen och letar i en minut, men hittar inte bollen. Spelaren går tillbaka till tee och peggar upp. Innan han slagit och inom de tre minuter spelaren får leta hittas bollen. Spelaren får fortsätta med den ursprungliga bollen.

Sant. Tolkning 18.1/1

Tolkning: 18.1/1 Peggad boll får lyftas när den ursprungliga bollen hittas inom tre-minuters söktiden

När det spelas igen från tee, är en boll som placerats, droppats eller peggats på tee inte i spel förrän spelaren slår ett slag mot den (definition av ”i spel” och Regel 6.2).

Till exempel, en spelare spelar från tee, letar en kort stund efter sin boll och går sedan tillbaka och peggar en annan boll. Innan spelaren spelar den peggade bollen, och inom tre-minuters söktiden, hittas den ursprungliga bollen. Spelaren kan överge den peggade bollen och fortsätta med den ursprungliga bollen utan plikt, men får också fortsätta med slag och distans genom att spela från tee.

Men, om spelaren hade spelat från spelfältet och sedan droppat en annan boll för att ta lättnad med slag och distans, skulle resultatet ha blivit annorlunda därför att spelaren då måste fortsätta med den droppade bollen med plikten slag och distans. Om spelaren fortsatte med den ursprungliga bollen skulle spelaren spela en fel boll.


Förlorad boll/Provisorisk boll – Fråga 4

Spelaren hittar både sin första boll och sin provisoriska boll slagna från tee. Båda är out-of-bounds. Hon måste gå tillbaka till tee och slå sitt femte slag.

Sant. Regel 18.2b 

Regel 18.2b Vad man ska göra när en boll är förlorad eller out of bounds

Om din boll är förlorad eller out of bounds, måste du ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela en boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).

Undantag – Spelaren får byta in en annan boll enligt annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen.

Se fullständiga regler för mer information om när undantag gäller.


Spela ett hål – fråga 5

Spelaren letar någon minut efter sin boll som slogs från tee men går sedan tillbaka och peggar upp en ny boll och slår men missar bollen totalt. Då ropar någon att en första bollen är hittad. Spelaren lyfter bollen från peggen och går till den första bollen, spelar hålet med den och slår ut på nästa hål.

Vilken påföljd ger detta?

Diskvalifikation. Regel 6.3c och Definition av ”i spel”

Regel 6.3c Du får inte slå ett slag mot fel boll.

Se fullständiga regler för information om undantag för boll som rör sig i vatten.

Plikt för spel på fel boll: allmän plikt.

I matchspel:

 • Om du och din motspelare spelar varandras bollar under spelet av ett hål, får den som var först med att slå ett slag mot fel boll den allmänna plikten (förlorat hål).
 • Om det inte är känt vilken fel boll som spelades först, blir det ingen plikt och hålet måste spelas färdigt med de utbytta bollarna.

I slagspel måste du rätta till misstaget genom att fortsätta spela med den ursprungliga bollen som den ligger eller ta lättnad enligt reglerna:

 • Slaget som slagits med fel boll och varje ytterligare slag innan felet rättas till räknas inte.
 • Om du inte rättar till misstaget innan ett slag slås för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan ditt scorekort lämnas in, blir du diskvalificerad.

Definition: I spel

Statusen för en spelares boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål:

 • En boll blir i spel på ett hål först:
  • När spelaren slår ett slag mot den från innanför tee, eller
  • I matchspel, när spelaren slår ett slag mot den från utanför tee och motspelaren inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.
 • Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:
  • När den är lyft från banan,
  • När den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
  • När en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

Spelaren kan inte ha mer än en boll i spel vid något tillfälle. (Se Regel 6.3d för det fåtal fall när en spelare kan spela med mer än en boll samtidigt på ett hål.)

När reglerna hänvisar till en boll i vila eller i rörelse, innebär detta en boll som är i spel.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för en boll i spel:

 • Om bollen inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • Om bollen har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.

Förlorad boll – fråga 6

 Om publik följer en ”boll” räknas tiden att leta, 3 minuter, från att någon ur publiken börjat leta.

Fel. Regel 18.2a

Regel 18.2a När din boll är förlorad eller out of bounds

När en boll är förlorad. Din boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att du eller din caddie börjar söka efter den. Om en boll hittas inom den tiden men det är osäkert om det är din boll:

 • måste du snarast försöka identifiera bollen och får en skälig tid att göra det, även om detta sker efter att de tre minuternas söktid är ute.
 • Detta inkluderar en rimlig tid att komma fram till bollen om du inte är där bollen hittas.

Om du inte identifierar din boll inom denna rimliga tid, är bollen förlorad.

När en boll är out of bounds. Din boll i vila är out of bounds bara när hela bollen är utanför banans gräns.

Ospelbar boll i bunker 2021-03-23

Ospelbar boll i bunker – Fråga 1

Spelaren slår sin boll från fairway och bollen hamnar i ett mycket dåligt läge i en bunker och förklarar därför bollen ospelbar. Spelaren markerar och lyfter bollen och tar samtidigt bort några lösa naturföremål intill bollen. Spelaren mäter sedan ut två klubblängder i bunkern men ångrar sig och beslutar att i stället slå bollen från var det senaste slaget slogs.

Vilken påföljd ger detta?

1 slag. Regel 19.3

Ospelbar boll i bunker – Fråga 2

Spelaren droppar för ospelbar boll i bunker. Det finns flera alternativ som ger honom möjlighet att få droppa utanför bunkern.

Rätt eller fel? Rätt. Regel 19.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REGELN

19.3 Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker

När din boll är i en bunker, får du ta lättnad för ospelbar boll enligt ett av de fyra alternativen som visas i FIG. 19.3.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.3: allmän plikt.

En spelare beslutar att hans/hennes boll i en bunker är ospelbar.

Spelaren har fyra alternativ: (1) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad med slag och distans. (2) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad med flagglinjen i bunkern. (3) Med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad i sidled i bunkern. (4) Med totalt två slags plikt, får spelaren ta lättnad med flagglinjen utanför bunkern baserad på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge.

 

Ospelbar boll på spelfältet 2021-03-23

 

Ospelbar boll på spelfältet – Fråga 1

Spelaren har slagit bollen från tee och bollen hamnar i tjock ruff. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar den korrekt i lättnadsområdet och bollen stannar där men lägger sig i ett hål efter en bortslagen torva. Besviken tar spelaren upp bollen och går tillbaka till tee och slår en ny boll.

Vilken påföljd ger detta?

2 slag. Regel 19.2 och Tolkning 19.2/3 (efter regeln)

Ospelbar boll på spelfältet – Fråga 2

Spelaren slår från tee och bollen hamnar bakom ett träd. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar korrekt inom två klubblängder, men bollen rullar ut ur lättnadsområdet. Spelaren spelar bollen från det nya läget utanför lättnadsområdet.

Vilken påföljd ger detta?

Allmän plikt=2 slag. Regel 14.3c och Regel 14.7a

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REGELN

Syfte: Regel 19 täcker dina olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för dig att välja vilket alternativ som ska användas - normalt med ett slags plikt - för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).

19.1 Du får besluta att ta lättnad för ospelbar boll var som helst på banan utom i ett pliktområde
Du är den enda person som kan besluta att förklara din boll ospelbar. Lättnad för ospelbar boll tillåts var som helst på banan, utom i ett pliktområde.
19.2 Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet eller på green
Du får ta lättnad för ospelbar boll genom att använda ett av de tre alternativen som visas i FIG.19.2, och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.2: allmän plikt.

En spelare beslutar att hans/hennes boll i en buske är ospelbar. Spelaren har tre alternativ och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.

(1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde baserat på var det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 och FIG. 14.6).

Referenspunkt: Den punkt varifrån föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde, som baseras på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge.

Referenspunkt: En punkt på banan som spelaren valt som är på referenslinjen och längre från hålet än den ursprungliga bollens läge (hur långt tillbaka som helst på linjen).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst.

Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).

(3) Spelaren får ta lättnad i sidled.

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

Lättnadsområdets storlek: Två klubblängder från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst

TOLKNING

19.2/3 Referenspunkten för lättnad med slag och distans ändras inte förrän ett slag slås

Referenspunkten som används för att ta lättnad med slag och distans ändras inte förrän spelaren slår ett slag till på sin boll i spel, även om spelaren har droppat en boll enligt en regel.

Till exempel, en spelare tar lättnad för en ospelbar boll och droppar en boll enligt antingen lättnadsalternativet med flagglinjen eller lättnadsalternativet i sidled. Den droppade bollen stannar kvar inom lättnadsområdet men rullar till ett läge som spelaren igen bestämmer är ospelbart.

Med ett extra pliktslag får spelaren igen använda lättnadsalternativet med flagglinjen eller lättnadsalternativet i sidled, eller kan välja slag och distans lättnadsalternativet genom att använda punkten där bollen senast spelades innan den blev ospelbar första gången som referenspunkt. Denna slag och distans referenspunkt ändras inte eftersom spelaren inte slår ett slag mot den droppade bollen.

Resultatet skulle vara annorlunda om spelaren slog ett slag mot den droppade bollen, eftersom den punkten skulle bli den nya slag och distans referenspunkten.