Handicaprevision inför 2019

Vid årsskiftet gjordes den årliga handicaprevisionen (ÅHR). ÅHR är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 (tom 36,0) och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. ÅHR baseras på minimum åtta handicap-grundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För de spelare där systemet föreslår en höjning så görs den automatiskt av GIT-systemet i början av året. Handicapreglerna och handicapsystemet bygger på att spelaren gör sitt bästa och under året registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande många spelare som registrerar för få eller bara sina bästa ronder. Sänkningar vid ÅHR görs fortfarande manuellt då det finns en del särskilda villkor som måste beaktas vid bedömning av en eventuell sänkning. Denna görs manuellt av Hcp-kommitten under vecka 3 och berörda spelare får ett mail av kommittén. Du kan läsa mer om Hcp på https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/handicap/

Har du synpunkter på en justering av din handicap kan du kontakta Regel & Handicapkommitténs Kjell Anvreten på kjellvanvreten@gmail.com.