Handicaputvecklingen på SoGK 2020

Bifogar en sammanställning över vad som hände med vår handicap vid övergången till nytt handicapsystem och hur nya handicapen utvecklats under resten av året.
Bertil Sköld för Regel&Handicapkommittén