Driving range

Välkommen till Sollentuna GKs driving range.

Vi har drygt 30 platser, alltid med fräscha mattor. Vi byter ut bollarna regelbundet för att alltid ha fina bollar att slå på. Just nu har vi en one-piece boll som är anpassad till driving rangens längd.
10 av mattorna är under tak, tre av dem med infravärme. Under taket finns också Toptracer range med monitors där du kan analysera din träning och spela spel. Allt ingår när du köper dina rangebollar, ingen bokning av matta behövs. Läs mer om Toptracer via länken till höger.

RANGEPRISER 2021

På vår drivingrange har vi tre olika betalmedel:  

  • SOLO-bollkort* kan köpas i receptionen under dess öppettider, som man sedan fyller med önskat antal uttag.

  • Man kan även köpa enstaka hinkar direkt i bollautomaten och betala med bank- eller kreditkort (gula kortläsarna på bollautomaterna) 60kr ger 44 bollar.

  • Polletter säljs i receptionen för 25:-/styck

Pollett 25kr för 22 bollar (1,14kr/boll)
Sololaddning 15 uttag 275kr (330 bollar, 0,83kr/boll)
Sololaddning 35 uttag 550kr (770 bollar, 0,71kr/boll)
Sololaddning 80 uttag 1100kr (1760 bollar, 0,63kr/boll)

För våra medlemmar har vi ett "säsongskort" som är giltigt innevarande säsong.
Säsongskort** max 600 uttag 3500kr (13 200 bollar, 0,27kr/boll)

* SOLO-kortet kostar 50:-

** Säsongskortet är personligt. Missbruk innebär att kortet dras in. 

Svinga lugnt!