Driving range

RANGEPRISER 2020

På vår drivingrange har vi tre olika betalmedel:  

  • SOLO-bollkort* kan köpas i receptionen under dess öppettider, som man sedan fyller med önskat antal uttag.

  • Man kan även köpa enstaka hinkar direkt i bollautomaten och betala med bank- eller kreditkort (gula kortläsarna på bollautomaterna) 50 kr ger 44 bollar.

  • Polletter säljs i receptionen för 20:-/styck

Pollett 20kr för 22 bollar (0,91kr/boll)
Sololaddning 15 uttag 250kr (330 bollar, 0,76kr/boll)
Sololaddning 35 uttag 500kr (770 bollar, 0,65kr/boll)
Sololaddning 80 uttag 1000kr (1760 bollar, 0,57kr/boll)

För våra medlemmar har vi ett säsongskort som är giltigt innevarande säsong.
Säsongskort** max 600 uttag 3000kr (13 200 bollar, 0,23kr/boll)

* SOLO-kortet kostar 50:-

** Säsongskortet är personligt. Missbruk innebär att kortet dras in. 

 

Svinga lugnt!