Gym

Sollentuna Golfklubbs gym står till förfogande för våra medlemmar med aktivt medlemskap och ingår i årsavgiften! Gymet är utrustat med ett bra grundutbud av maskiner och fria vikter.