Gym

Sollentuna Golfklubbs gym är öppet för alla våra medlemmar. Gymkort kostar 530kr/år för seniorer och 265kr/år för juniorer. Kontakta kansliet för att köpa ditt gymkort.

Barn 10-15 år får träna i gymmet i målsmåns sällskap, från 16 år får du träna själv.

Gymet är utrustat med ett bra grundutbud av maskiner och fria vikter.