Medlemskap

Sollentuna Golfklubb är en riktig medlemsklubb med det perfekta läget i Rotebro, i hörnet mellan E4an norrut och Stäketleden.

Sammantaget ligger allt väl samlat på Sollentuna Golfklubb. Driving Rangen ligger direkt i anslutning till parkeringen där det också finns ett litet övningsområde.

I klubbhuset hittar du den välsorterade shopen, medlem i Golfstore, tillsammans med receptionen och precis intill finns restaurangen som serverar lunch året runt. Under säsong är den naturligtvis öppen från tidig morgon till sena kvällen.

Ettans tee ligger vid klubbhuset precis som nians green, tians tee samt avslutningshålet. 

På Sollentuna Golfklubb har vi under de senaste åren sett samma trend med ökat intresse för golf som i övriga Sverige vilket är mycket glädjande. Glädjande är också det ökade intresset för golf bland unga vuxna och juniorer.

För närvarande har vi fullt medlemstal på Sollentuna Golfklubb. Vi har nu ett kösystem och du anmäler dig till det via formuläret för medlemsansökan.

Avgift för medlemskö är 250 kr/år för senior och 150 kr/år för junior. 

Så fort det finns en plats ledig kommer vi erbjuda i den turordning som registreringen skett. För information om våra medlemskap, avgifter och insatser finns all info samla längre ner. Har du frågor är det bara att kontakta oss på kansliet eller i receptionen, på telefon eller via mail.

MEDLEMSKATEGORIER OCH AVGIFTER FÖR 2023

Medlemsansökan sker lättast genom att fylla i blanketten på undersidan, klicka på länken!

JUNIOR MEDLEMSKAP (8-21 år)
Fullt aktiv (8-12 år):

Full spelrätt alla dagar, alla tider 1 700 kr/år
Fullt aktiv (13-16 år):
Full spelrätt alla dagar, alla tider 2 800 kr/år
Fullt aktiv (17-21 år):
Full spelrätt alla dagar, alla tider 3 900 kr/år
Vilande spelrätt (8-21 år):
Spelrätten är vilande och får aktiveras till efterkommande år.
Medlem utan spelrätt får inte spela golf på banor anslutna till Svenska Golfförbundet.
Avgift 200 kr/år

SENIOR MEDLEMSKAP (fr 22 år) 
Fullt aktiv:
Full spelrätt alla dagar, alla tider 8 200kr/år. Medlemslån tillkommer.

Vardagsaktiv:
Spelrätt helgfria vardagar 6 200 kr/år (Övriga tider erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
Medlemslån tillkommer.

Årsmedlemskap
Full spelrätt alla dagar men utan medlemslån. Endast för den som inte varit medlem i SoGK de senaste 5 åren. 9 700kr/år

Begränsat aktiv 22-30 år:
Spelrätt vardagar (alla tider) samt helgdagar efter kl. 15.00. 4 900 kr/år. (Övriga tider erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
(medlemslånet tillkommer först efter man fyllt 30 år)

Limited member 22-35 år:
Aktivt golf-ID inkl. 3 ronder  1 750 kr/år. (Överskjutande ronder erlägges gästgreenfee). Vid start i helgtävling betalas ordinarie tävlingsgreenfee.
(medlemslånet tillkommer först efter man fyllt 35 år)

Vilande spelrätt:
Spelrätten är vilande och får aktiveras till efterkommande år. Under tiden spelrätten är vilande får medlemmen inte spela golf på banor anslutna till Svenska Golfförbundet.
Avgift 650kr/år

Köpevillkor Årsavgift
Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften tillfaller Sollentuna Golfklubb (org. nummer 814800–5388) men betalas med spelavgiften till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739). Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Ingen moms tillkommer. Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Se Sollentuna GK´s stadgar. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod (innevarande kalenderår) och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis. 
Spelavgiften betalas till Skillingegården AB (org. nummer 556559–2739). I avgiften ingår moms med 6 %. Spelavgiften gäller för spel på Sollentuna Golfklubb under den giltighetstid som anges vid avgiften. Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du – oavsett skäl – inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden.
Vid olycksfallsskada kan del av spelavgiften återbetalas via golfklubbens försäkring.

MEDLEMSLÅN
Medlemslån om 11 000 kr faktureras vid inträde. Detta återbetalas i sin helhet inom tolv månader efter utträde ur klubben. Från och med 2019 kan lånet delas upp på 3 år, år1: 4000 kronor, år2: 4000 kronor och år3: 3000 kronor. En administrativ avgift på 200 kronor tillkommer varje år.
Medlemslån vid övergång från junior till senior fördelas över två inbetalningstillfällen, det första det år medlemmen fyller 24 år och den andra delen av lånet det år medlemmen fyller 27 år. 

Utökat samarbete med Bro-Bålsta GK och Täby GK för fullt aktiva, nu även med Wäsby GK
Vi fortsätter samarbetet med Bro-Bålsta GK och Täby GK som ger er som är fullt aktiva möjlighet att spela på tre andra anläggningar utöver vår egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad.

30-avtalet Avtalet mellan Bro-Bålsta GK, Täby GK, Wäsby GK och oss innebär att varje klubb upplåter 30 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar. Av de 30 tillgängliga starttiderna är 10 starttider avsedda per klubb.

Ring för att boka Som fullt aktiv kan du boka starttid på Bro-Bålsta,Wäsby Gk och Täby GK hur långt som helst i förväg och alltid i mån av plats. Du kan bara ha en starttid bokad. För att boka starttid ringer du till respektive klubb för att förvissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 24/24/24-avtalet. De registrerar därefter din starttid i Min Golf.

Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar innan spel. Vid så kallad ”no show” får du inte boka ny tid enligt avtalet förrän efter en månad.

Uppgradering av medlemskap Är du inte fullt aktiv och vill ta del av 30-avtalet? Det går alltid att uppgradera medlemskapet. Ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi till med det.

Gym
Sollentuna Golfklubbs gym är öppet för medlemmar med aktivt medlemskap. Från och med 2020 kostar gymkort 530kr/år, kontakta kansliet för att lösa gymkort.

DELBETALNING AV ÅRSAVGIFT
Du kan lägga upp en delbetalning av årsavgiften med MoreGolf MasterCard. Det gör du enklast genom att skriva ut fakturan och en delbetalningsblankett.
Fakturan och delbetalningsblanketten skickar du sedan till den adress som står på blanketten. Du kan välja att delbetala årsavgiften på 6 eller 12 månad

Ansökningsblankett för delbetalning

MEDLEMSKÖ
Köavgift 250 kr/år för senior och 150 kr/år för junior. 

BAGSKÅP
Skåp finns att hyra för medlemmar med aktivt medlemskap.
Vanligt skåp: 625 kr/per år, Elskåp: 1000 kr/per år  (avsedd för elvagnar)

Det är stor efterfrågan på våra skåp. Är du intresserad av ett skåp, hör av dig till receptionen som ställer dig på väntelista för ett skåp