Golfvärd/Starter

Sedan lång tid kan man som medlem i Sollentuna Golfklubb engagera sig ideellt i styrelse, kommittéer och i den frivilliga banarbetsgruppen. Nu utökar vi med mera frivilligt arbete genom att introducera en "starterfunktion".

 

"Starterfunktionen" kommer att vara i gång varje tävlingsfri lördag och söndag kl 8-12 från 30/6 till 30/9. Fjorton medlemmar kommer att bemanna funktionen med ett eller två uppdrag. De kommer att ge ännu mer service till våra gäster och medlemmar än vad receptionen kan göra.

 

Ni kommer alltså möta några av era medlemskompisar på första tee framöver. Ge oss gärna dina synpunkter på hur du upplever denna nya service.

 

På bilden ser du årets första Golfvärd/Starter Ulf Hagman, vår klubbchef under 17 år.