Golfvärd/Starter

Sedan lång tid kan man som medlem i Sollentuna Golfklubb engagera sig ideellt i styrelse, kommittéer och i den frivilliga banarbetsgruppen. Sedan ett par år har vi även en "starterfunktion".

 

"Starterfunktionen" kommer att vara i gång varje tävlingsfri lördag och söndag kl 8-15från från slutet april till slutet av september. Ett antal medlemmar kommer att bemanna funktionen med två eller i något fall tre uppdrag. De kommer att ge en utökad service till våra gäster och medlemmar och fungerar som ett komplement till receptionen.

 

På bilden ser du en av våra Starters, Ulf Hagman, klubbchef på SoGK under 17 år.