Bokningsregler

Följande gäller för våra medlemmar

 • Bokning av tider kan ske mellan 05-00 och 21.00
 • Som medlem kan du boka hur långt i förväg som helst, med en begränsning på två vardagstider och en helgtid bokad åt gången. Tiden skall utnyttjas eller avbokas innan ny starttid kan bokas.
 • Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid.
 • Var 3:e tid på vardagar mellan kl 09:00-16:00, samt på helger mellan kl. 09:00 - 12:00 är så kallade drop-in tider avsedda för spontangolf. Dessa kan endast bokas samma dag på plats i receptionen eller på telefon.
 • Du bör kontrollera om det pågår banarbeten på banan (dressning m.m.) detta gör du på vår "Banblogg".
 • För alla bokningar gäller att samtliga spelares golf-id skall anges vid bokning.
 • Samtliga spelare i bollen, eller representant för denna, skall bekräfta närvaro i receptionen senast 15 min innan start.
 • Avbokning ska ske senast 2 timmar före bokad starttid. En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid kan debiteras en avbokningsavgift på 50 kr. En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en no show-avgift på 200 kr.
 • Alla förbokningsbara tider kan även bokas via Internet, www.golf.se.
 • Rabatten ’Gäst till medlem’ kan nyttjas när medlemmen är personligen närvarande vid incheckning, annars utgår ingen rabatt.
 • Vi förbehåller oss rätten att sätta ihop till 3- eller 4-bollar. Vi flyttar vid behov max en starttid.