Seniorsektionen

Nedan finner ni de som är verksamma inom seniorsektionen på Sollentuna Golfklubb.

Bertil Sköld

Ordförande

Ronny Nord

Sylvia Aronsson

Ulf Aronsson

Christer Lindroth

Richard Warholm

Kjell Anvreten