Regel & Handicapkommittén

Bertil Sköld

Ordförande

Arbetar med regel- och handicapfrågor.

Yvonne Rossander

Arbetar med regel- och handicapfrågor.