Regel & Handicapkommittén

Bertil Sklöd

Ordförande

Ansvarig i första hand för regelfrågor men arbetar dessutom tillsammans med Kjell Anvreten med handicapfrågor.

Kjell Anvreten

Ansvarig för löpande hantering av handicapfrågor och den årliga handicaprevisionen.