Medlems och marknadskommittéen

MMK arbetar i huvudsak inom 3 huvudområden Medlem, Kommunikation och Marknad.

Arbetet inom gruppen har fördelats så att Peter Alexandersson och Michael Burman fokuserar på marknad och medlemsaktiviteterna sköts i huvudsak av Karin Björk och Elisabeth Lindberg. Caroline Holmblad sköter merparten av kommunikationen. Sollentuna golfklubbs kansli deltar genom administration, utskick och allmän support.

 

Karin Björk

Peter Alexandersson

Elisabeth Lindberg