Här presenteras SoGK juniorkommitté

Krister Ahlesten

Ordförande SoGK juniorkommitté

Vår vision innebär att vi ska skapa en aktiv juniorverksamhet inom SoGK som ökar intresset för golfspelet på alla nivåer från nybörjare till elit.

På klubben skall vi ha en sådan atmosfär att alla känner sig välkomna och blir väl omhändertagna. Gemenskap och klubbanda är nyckelord!