Idrottskommittén

 • Samordnar budgetar för ingående sektioner
 • Samordnar tävlingsprogram för hela klubben (helgtävlingar, SGF/SGDF-tävlingar, dam-, senior-, junior- och elittävlingar) 
 • Ansvarar för regelverk för seriespel för ingående sektioner
 • Hanterar regel/hcpfrågor
 • Hanterar utbildningsfrågor

Styrelsen för Idrottskommittén utgörs av följande:

 • Åsa Bräster, Ordförande 
 • Ordförande i Tävlingssektionen
 • Ordförande i Herrsektionen 
 • Ordförande i Juniorsektionen,
 • Ordförande i Seniorsektionen 
 • Ordförande i Damsektionen
 • Ledare juniorsektionen
 • Ledare Team Sollentuna
 • Ledamöter i Regel- och Hcpsektionen 
 • Representant för Elitsektionen 
 • Representant för tränarna Klubbchef - Caroline Holmblad

Åsa Bräster

Ordförande Idrottskommittén

VAKANT

Ordförande Tävlingssektionen

Rolf Svenléen

Ordförande Herrsektionen

Bengt Lundgren

Ordförande Juniorsektionen

Bertil Sköld

Ordförande Seniorsektionen

Åsa Bräster

Ordförande Damsektionen

Jesper Günther

Ledare Juniorsektionen

Peter Alexandersson

Team Sollentuna

Kjell Anvreten

Handicap

Bertil Sköld

Regler & Handicap