Idrottskommittén

 • Samordnar budgetar för ingående sektioner
 • Samordnar tävlingsprogram för hela klubben (helgtävlingar, SGF/SGDF-tävlingar, dam-, senior-, junior- och elittävlingar) 
 • Ansvarar för regelverk för seriespel för ingående sektioner
 • Hanterar regel/hcpfrågor
 • Hanterar utbildningsfrågor

Styrelsen för Idrottskommittén utgörs av följande:

 • Åsa Bräster, Ordförande 
 • Ordförande i Tävlingssektionen
 • Ordförande i Juniorsektionen
 • Ordförande i Seniorsektionen 
 • Ordförande i Damsektionen
 • Ledamöter i Regel- och Hcpsektionen  
 • Representant för klubbens kansli

Åsa Bräster

Ordförande Idrottskommittén & Damsektionen

Bertil Sköld

Ordförande Seniorsektionen & Regel- och Handicapsektionen

Peter Alexandersson

Representant för styrelsen

Kjell Anvreten

Handicapsektionen

Per Geber

Ordförande i Juniorsektionen