Frivilliga banarbetsgruppen

Frivilliga Banarbetsgruppen startades hösten 2010 av Per-Olov Wikner, som var grppens samordnare under 10 år. Vi arbetar varje måndag kl 08:00-11:00 efter arbetsinstruktioner av klubbens greekeeper, för att utföra sådant som ordinarie banpersonal inte hinner. 2020 utförde gruppen totalt 736 arbetstimmar fördelade på en "Banskötselgrupp" och en "Blomgrupp". 

Banskötselgruppen lagar utslagsmärken på tee, krattar bort skräp och gör tee snygga och inbjudande. 2020 samlade vi in alla peggar från tee, det blev två fulla säckar, se bilden under fliken aktiviteter. Det hade inte sett så trevligt ut om de hade fått ligga kvar...

Där gräset är bortslaget lägger vi i sandjord som vi mixat upp med gräsfrön. Stampar till det och roterar med foten över lagningen så att den ligger lägre än den nivå som klippaggregaten går ner till. Om det är en större sammanhängande yta på tee gör vi motsvarande efterbearbetning med en ”raka” som vi drar fram och tillbaka.

Ute på fairways lagar vi hål på samma sätt som på tee och vi inriktar oss först på de nerslagsytor varifrån nästa slag vanligtvis görs. Vi plockar också bort lösa grästuvor. Varje gång som vi ser att en spelare lagat och fixat till efter sitt eget fairwayslag så blir vi glada! Bra jobbat! Likaså har vi till uppgift att kantskära gräset runt avståndsmarkeringarna på fairways, runt markeringarna vid vattenhindren samt runt alla vattensprinklermunstycken. Vi ansvar också för att rödmarkera alla pliktområden.

Till vår hjälp  har vi 3-5 arbetsfordon och en del handredskap. 

"Blomgruppen" ansvarar för rabatter och planteringar och att hålla området runt klubbhus och range snyggt. 2020 snyggades plattorna vid hål 9 till och där finns också en ny bänk för fika.

Vårt arbete uppskattas av alla även om vi som arbetsgrupp kanske är lite okänd. Vi känns igen genom röda pikétröjor och  jackor på vilka det står ”Frivilliga Banarbetsgruppen”. Som tack för hjälp bjuder klubben oss på lunch efter arbetsdagen. Vi har trevligt tillsammans och gör utflykter och resor ihop. 

Det finns plats för fler frivilliga, som hjälper till att hålla vår bana fin. 2021 har gruppen vuxit till 14 deltagare men alla kan ju inte komma varje måndag.  Vi brukar vara 10-12 personer per måndag.


Kontakta Dick Helén för mera information. Maila gärna ditt intresse till klubbens kansli sollentunagk@sollentunagk.se.

Dick Helén för Banarbetsgruppen