Eclectic damer

Running Eclectic för damer på Sollentuna Golfklubb

 

Inom ramen för sällskapsspel och tävlingsspel pågår säsongens Eclectic för damer fram till och med den 20 september. 

Anmälan görs via mail till damseksogk@gmail.com.

Det kostar 150 kronor att delta och ni betalar i receptionen. Ni måste betala innan ni kan registrera första rundan.

 

Följande gäller för running eclectic:

  • Running eclectic går ut på att man ska få ihop en så låg score som möjligt under säsongen.
  • När man ska spela en Eclecticrunda måste man ha med sig ett förtryckt scorekort
  • Resultatet, efter avslutad säsong kommer att vara nettoscore efter hcp-avdrag. Det är handicap som gäller vid säsongsavslut av Eclectictävlingen som räknas.
  • Bruttoresultat registreras löpande på en resultattavla som finns i omklädningsrummet. Av tavlan kommer således alla tävlandes resultat (innan reducering av handicap) under säsongen att framgå.
  • På scorekortet markerar man med en ring runt det eller de resultat som man förbättrat på den aktuella rundan. 
  • Man kan själv registrera sin förbättring på tavlan i omklädningsrummet och lämna scorekortet där för kontroll. Scorekortet kan också lämnas in i receptionen så sker registrering vid ett senare tillfälle.
    Observera att man behöver en markör som signerar scorekortet.
  • Scorekort äldre än en vecka får inte lämnas in (så man inte samlar på hög hemma).
  • Även individuella tävlingars resultat kan tas med, markera då på scorekortet med ring runt aktuellt resultat och text Eclectic.

Vinnare efter säsongen är den som haft lägst nettoscore och prisutdelning blir förhoppningsvis på höstträffen den 23 september.