Eclectic damer

Running Eclectic för damer på Sollentuna Golfklubb

Inom ramen för sällskapsspel påbörjar vi säsongens eclectic för damer den 11 maj och fram till och med den 20 september.
 
Anmälan görs via mail till damseksogk@gmail.com.
Det kostar 150 kronor att delta och ni betala i receptionen. Ni måste betala innan ni kan registrerar första rundan.
 
Följande gäller för running eclectic:
  • Running eclectic går ut på att man ska få ihop en så låg score som möjligt under säsongen.
  • När man ska spela en Eclecticrunda måste man ha med sig ett förtryckt scorekort för att man i efterhand ska veta vilket hcp som gällde och när man spelade.
  • På scorekortet markerar man med en ring runt det eller de resultat som man förbättrat på den aktuella rundan.
  • Scorekortet lämnas in i receptionen (behövs bara om man förbättrat resultatet på något hål.) Observera att man behöver en markör som signerar scorekortet.
  • Resultatet, som är nettoscore efter hcp-avdrag på aktuellt hål, anslås på en resultattavla som vi kommer att sätta upp i omklädningsrummet. Av tavlan kommer således alla tävlandes resultat under säsongen att framgå.
  • Scorekort äldre än en vecka får inte lämnas in (så man inte samlar på hög hemma).
Vinnare efter säsongen är den som haft lägst nettoscore och prisutdelning blir förhoppningsvis på höstträffen den 23 september.