Anläggningskommittén

Anläggningskommittén ansvarar för att ta fram förslag på utveckling av golfbana, övningsområde, driving range och klubbens fastigheter på uppdrag av styrelsen. Genomföra fastighetsbesiktningar och vid behov organisera och genomföra projekt beslutade av styrelsen.

Lise-Lotte Vestling

Ordförande

Patrik Skoog

VD/klubbchef

Lars-Åke Sterneryd

 

 

Mary Petrini Jaldeborg

Magnus Berglund

Stefan Westin

Mats Carlsson

Tomas Öman

Greenkeeper