Anläggningskommittén

Anläggningskommittén ansvarar för att ta fram förslag på utveckling av golfbanan och klubbens fastigheter på uppdrag av styrelsen. Genomföra fastighetsbesiktningar och vid behov organisera och genomföra projekt beslutade av styrelsen.

Harald Näslund

Ordförande

Patrik Skoog

VD/klubbchef

Kurt Pettersson

Thomas Holmqvist

Lars-Olof Andersson

Lars-Åke Sterneryd

 

 

Tomas Öman

Greenkeeper