Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är styrelsens förslag till golfklubbens medlemmar på hur verksamheten i Sollentuna Golfklubb med dotterbolaget Skillingegården AB ska bedrivas nästkommande verksamhets år.