Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Janne Andersson

Ordförande

Thomas Bering

Vice ordförande

Gustaf Swedén

Ordinarie ledamot

Karin Björk

Kontaktperson DS, HS, SS

Peter Alexandersson

Kontaktperson IK, JS

Elisabeth Lindberg

Kommunikation

Bengt Linder

Sekreterare

Sofia Sköld

Anläggningskommittén

Ann-Charlotte Dackebro

Ordinarie ledamot

Nikhil Dhawan

Suppleant

Lise-Lotte Vestling

Suppleant