Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Lise-Lotte Vestling

Ordförande

Magnus Berglund

Vice Ordförande

Bengt Linder

Sekreterare

Karin Björk

Ordinarie ledamot

Carina Kvarnemark

Ordinarie ledamot

Ann-Charlotte Dackebro

Ordinarie Ledamot

Mattias Pirmann

Ordinarie ledamot

Mary Petrini Jaldeborg

Suppleant

Mats Carlsson

Suppleant