Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Janne Andersson

Ordförande

Gustaf Swedén

Vice Ordförande

Björn Rossander

Fastighetskommittén

Karin Björk

Kontaktperson DS, HS, SS

Peter Alexandersson

Kontaktperson IK, JS

Thomas Behring

Ekonomi

Elisabeth Lindberg

Kommunikation

Bengt Linder

Sekreterare

Sofia Sköld

Bankommittén

Ann-Charlotte Dackebro

Suppleant

Nikhil Dhawan

Suppleant