Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Thomas Bering

Ordförande

Karin Björk

Kontaktperson DS, HS, SS

Peter Alexandersson

Kontaktperson IK, JS

Elisabeth Lindberg

Kommunikation

Bengt Linder

Sekreterare

Ann-Charlotte Dackebro

Ordinarie ledamot

Lise-Lotte Vestling

Ordinarie ledamot

Harald Näslund

Ordinarie ledamot

Mattias Pimann

Suppleant

Mikael Rådström

Suppleant