Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Thomas Behring

Ordförande

Lise-Lotte Vestling

Vice Ordförande

Karin Björk

Ordinarie ledamot

Elisabeth Lindberg

Ordinarie ledamot

Bengt Linder

Sekreterare

Ann-Charlotte Dackebro

Ordinarie ledamot

Harald Näslund

Ordinarie ledamot

Peter Alexandersson

Suppleant

Mattias Pirmann

Suppleant