Stopp för all tävlingsverksamhet

Sollentuna Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas råd, andra myndigheters föreskrifter och Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets rekommendationer i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Den enskilde golfspelaren har dock alltid ett eget ansvar att motverka smittspridning och undvika risker för egen del. Detta gäller särskilt för den som av ålder eller medicinska skäl befinner sig i riskgrupp.

De riktlinjer och råd som Svenska Golfförbundet publicerat följer Folkhälsomyndighetens råd till Riksidrottsförbundet. De beaktar många aspekter som Sollentuna Golfklubb berörs av. Vill ni ta del av dessa så gå till https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Svenska Golfförbundet har den 3 april beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Bakgrund till beslutet

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Se Folkhälsomyndighetens råd här (se sid 4)

Sollentuna Golfklubb har därför beslutat att stoppa all tävlingsverksamhet inklusive veckotävlingar tillsvidare. För Sollentuna GKs uppdaterade riktlinjer ang. Corona/Covid 19 se hemsidan.

Patrik Skoog, VD/klubbchef

Sollentuna Golfklubb