Status av pågående arbete längs Stäketleden

Status av pågående arbete längs Stäketleden

Arbetet med att förlägga de nya elkablarna över golfklubbens marker har dragit ut på tiden. Borrningen genom berget blev en längre sträcka än planerat. Vid start var det 170 meter som skulle borras varav 50 genom berget men resultatet blev 240 meter i stället varav 210 meter i berg. Det är två stycken hål som skall borras och då båda har samma längd med berg så tar det betydligt mycket längre tid än vad som angavs i starten av projektet.

Statusen är att det första hålet skall bli klart under vecka 26 och sedan placeras maskinerna om så att arbetet i hål nummer två kan göras i juli månad så att de sista schaktarbetena kan slutföras och kablar därefter matas in i de lagda rören.

Detta påverkar även övriga arbeten på golfbanans ytor som vi idag använder. Den provisoriska avfarten från Stäketleden kommer att bli tvungen att vara kvar till dess att kablarna är på plats och att alla stora och tunga maskiner har kunnat avetablera från platsen eftersom viadukten som leder in till parkeringen är för låg.

Det vi i nuläget förutom att prioritera bergborrningen har närmast på vår agenda är att tömma grusparkeringen på de massor som vi har lagt där för att kunna återanvända dessa i projektet och vårt mål är att grusparkeringen skall kunna användas till avsett ändamål någon gång under vecka 26.

Det är aldrig roligt när det blir förseningar i ett sådant här projekt men vi gör allt vi kan och försöker på alla tänkbara sätt att komma framåt i alla delar så fort det bara är möjligt men vårt svenska urberg är inte alltid så lätt att handskas med.

 

Karlströms AB och Vattenfall Services

Fler artiklar

Namn Datum
VD och Klubbchef till Sollentuna Golfklubb 2018-07-09
Sommargreenfee 2018-07-06
Ordförandebrev juli 2018 2018-07-02
Starters 2018-06-28
Öppettider midsommar 2018-06-19