Årsmöte 2020 genomfört

Årsmötet som skulle hållits i april genomfördes tisdagen den 23/6 i en socialt distanserat variant utomhus framför klubbhuset.

På tisdagskvällen genomfördes det tidigare uppskjutna årsmötet i strålande solsken framför klubbhuset. Fokus låg på att klara av formalia vilket innebar att mötet var avklarat på under 30 minuter.

Handlingarna har legat ute på hemsidan sedan i mitten av april vilket innebar att deltagarna, 20 stycken totalt, var pålästa. Ordförande Thomas Behring navigerade rutinerat mötet genom de viktiga punkterna som innebar att balans- och resultaträkning fastställdes för 2019 och styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Thomas Behring valdes om som ordförande och alla övriga val gick på valberedningens linje. Karin Björk, Elisabeth Lindberg och Ann-Charlotte Dackebro omvalde som ledamöter, Mattias Pirrman och Peter Alexandersson som suppleanter.

Ulf Hagman tillsammans Lars Kjellgren omvaldes som revisorer och valberedningen består även i fortsättningen av Pepsa Ramsell, Rolf Härner, Dock Olofsson och Tina Schölin.