Vi minns Rolf Claesson

Sollentuna GK:s ordförande under åren 1995-1998 har den 27/4 lämnat oss.

Under sin tid som ordförande skapade Rolf bl.a rullande 5-åriga långtidsplaner och en miljöplan för klubben. Ny verkstad och nya personalutrymmen för banpersonalen skapades i ladan, instruktions-/befattningsbeskrivningar för anställda , styrelse och kommittéer färdigställdes. För att lösa framtida skattefrågor och förbereda för eventuellt köp och utbyggnad av banan skapades ett av klubben helägt aktiebolag, Skillingegården AB, 1998. Efter sitt ordförandeskap utsågs Rolf, för sina insatser i klubben, till hedersmedlem.

Rolf var en mycket driftig och omtyckt såväl ordförande som medlem och hade ett stort socialt nätverk. Många timmar i veckan tillbringade han på banan tillsammans med hustru Ulla och övriga klubbkamrater. Rolf var också en härlig tävlingsmänniska och ställde alltid upp för klubben vid seriespel mot andra klubbar i distriktet.

När det drog ihop sig till kalas av olika slag var han alltid med och planerade och deltog med sitt goda humör och skapade en god stämning.

Vi saknar och kommer att minnas Rolf som en god kamrat och representant för Sollentuna Golfklubb.

Ulf Hagman   Lars Kylberg