Risk för frost

Det här gäller vid frost på banan

Vi är inne i den tiden på året när risk för frost på morgonen är stor och vi passar därför på att påminna om att det är absolut förbjudet att beträda greener som är vita av frost.

Har du en bokad starttid och banan är avstängd pga frost så stryks tiden helt. Vi skjuter alltså inte fram hela startfältet, utan hänvisar till att boka en ny tid i mån av plats. Ha det i åtanke när ni bokar en morgontid. Morgnar utan frost går det självklart bra att spela som vanligt. 
Start på hål 10 är endast tillåtet efter att personalen gett ok, frosten ligger normalt kvar lite längre på de sista nio.

För den som vill veta mer om vad som händer när någon går på frostigt gräs rekommenderar vi filmen av USGA på You Tube


Tack för visad hänsyn!