Vi söker mer resurser till anläggningskommittén

Anläggningskommittén ansvarar bl.a. för att ta fram förslag på utveckling av golfbanan och klubbens byggnader på uppdrag av styrelsen. Den nuvarande kommittén består av ett antal medlemmar med kompetenser inom projektledning, mark och VA, VVS, park m.m. 

Kommittén behöver fyllas på ytterligare med ideella resurser och i första hand söker vi nu specifikt efter någon medlem som är sakkunnig inom området kraft och belysning. 

Vill du veta mer om de projekt som vi planerar för och är intresserad av att bidra i detta arbete, vänligen kontakta ordförande i Anläggningskommittén Harald Näslund på 17hnaslund@gmail.com.