Ordförandebrev

 

Ordförandebrev augusti 2018

"Att vara medlem i en klubb"

Ända sedan jag började arbeta i vår golfklubbs styrelse för 6 år sedan, så har jag funderat på vad som gör att en klubb är bra, kanske till och med bäst. En klubb som många vill vara medlem i och som svarar upp till det man som medlem förväntar sig. Det roligaste vore ju om vi kunde vara en klubb som till och med slår medlemmarnas förväntningar.

Självfallet är det svårt att göra alla nöjda, men någon slags genuin grundkänsla inom mig vill tro att man kan uppnå det eller i vart fall sträva efter det.

Många har tankarna varit.

"Har vi tillräckligt bra kvalitet på vår bana?"

"Är ungdomsverksamheten tillräckligt stor och inkluderande?"

"Har vi rätt priser eller modell för medlemskap?"

"Kanske rangen kan byggas om och vi kanske borde skaffa den där studion?"

Och många, många fler tankar förstås. Vi har massor av saker som är fantastiskt bra i vår klubb. Bland annat är vårt läge i Stockholm rätt unikt. Jag och hustrun har några gånger åkt kollektivt från Sundbyberg där vi bor och konstaterar att det faktiskt bara tar en timme från dörr till dörr. Det är inte många banor som det ens går att åka med kollektivtrafiken till en golfbana. Att det sällan tar längre tid än 4 – 4,5 timme att spela en runda är också en stor fördel. Det är lätt att hitta bortspelade bollar då vi ofta klipper ned ruffen så att det är möjligt (det gäller förstås inte du som läser just nu, för du håller dig självklart på fairway) som några exempel.

Det där visste du ju redan, du som läser detta. För du är ju medlem och spelar på klubben. Kanske är du med på de regelbundet återkommande tisdax, onsdax och torsdax-tävlingarna, eller så spelar du på annat sätt. Varje medlem har olika behov och finner olika saker roliga och hos oss kan man välja mellan många olika sätt att spela golf, vare sig du är hög-, mellan- eller låg"handicappad". Alla är välkomna.

Men har du tänkt på en sak? Vi är, som sagt, en klubb. Visserligen har vi ett aktiebolag som hanterar vissa saker som shop, försäljning, greenfeeintäkter och fastigheterna och den personal som arbetar på golfklubben, men annars är vi som vilken klubb eller förening som helst. D v s att det är vi medlemmar som utgör klubben och ägandet av våra tillgångar. Det är vi som arbetar för att det ska vara en bra klubb och som skall tänka framåt för att vi ska fortsätta vara det och också klara konkurrensen så att vi överlever.

Ibland när jag är ute och spelar, står på rangen och tränar eller sitter i restaurangen och fikar så hör jag:

"De borde bygga en studio som man kan öva i.", "Det är för mycket folk som arbetar i shopen", "Det är för svårt att komma ut på banan, svårt att hitta tider att boka.", "Vi har inga tävlingsfunktionärer, varför ordnar de inte det?", "Bunkrarna är under all kritik", "Röd tee är ju alldeles bucklig", "Rangen är inte i något bra skick", "Det ser så ovårdat ut med blomsterrabatterna, varför sköter ingen dem?", "Varför får jag inte någon information?".

Åsikter tycker jag är jättebra. Det är klart att vi skall ha synpunkter på sådant som inte är bra eller fungerar dåligt för att kunna bli den bästa klubben. Så länge som man också har ett förslag på vad man kan göra åt det och man är beredd att jobba själv för det.

För vi är ju en klubb. En klubb där ingen funktionär är anställd och får betalt. En klubb som bara blir bra om medlemmarna är beredda att jobba för det. Gratis. Eller så får medlemmarna vara beredda att betala för det. För det är ingen annan diffus person som betalar till vår klubb för att vi skall bedriva vår verksamhet och golfbana.

Många av oss är ibland utomlands och spelar på enormt fina banor som håller världsklass. Som t ex i Spanien. Vi kommer hem till vår kära Sollentuna GK och jämför oss med dessa och framför önskemål om att vi skall sträva mot att hålla samma klass. Det vi kanske glömmer då är att ett medlemskap där kostar från 25 000: - upp till hur mycket som helst, per år. Vi vill vara en klubb där många har råd och möjlighet att vara med i, men det innebär också att vi inte kan tävla med kvaliteten på dessa banor. En del saker kostar helt enkelt för mycket pengar att genomföra.

Jag vill tro att det går att göra många förbättringar utan att behöva ha orimligt höga medlemsavgifter, men det kräver också att vi medlemmar tar ansvar för vår klubb. Idag är det några få av alla ca 1 100 medlemmar som aktivt jobbar för vår klubb. Det är vi som arbetar i styrelsen, det är de olika kommittéerna (anläggnings-, junior-, senior-, dam-, tävlings-, funktionsvariationer- och elitkommitté) och ytterligare några få medlemmar som är aktiva och jobbar oavlönat för att bedriva verksamheten. Alla gör ett fantastiskt bra jobb och de flesta gör det på sin fritid.

Jag skulle vilja att vi är fler som tar ansvar, som räcker upp en hand och frågar om det finns något man kan hjälpa till med. Har du till och med ett förslag på vad vi kan förbättra och hur det kan göras utan att kosta en förmögenhet så lyssnar vi gärna. Om du dessutom erbjuder dig att genomföra det blir vi fantastiskt glada.

För det är ju vi som är vår golfklubb. Inget kommer någonsin bli bättre än vad vi är beredda att jobba för.

Så när du ser någon av oss som arbetar i styrelsen eller i någon av kommittéerna (är du osäker på vilka, så finns vi på foton i klubbhuset, eller på hemsidan) nästa gång – fråga gärna vad du kan vara behjälplig med eller föreslå själv vad du skulle kunna göra för klubben. Vi behöver inte kritik, vi behöver konstruktiva förslag och människor som kan utföra förbättringar för oss alla.

Andra saker som vi alla kan bidra med redan från och med nu är:

- Boka dina egna tider på golf.se. Du tar mycket tid från personalen på klubben genom att ringa in och be dem boka, när du kan göra det väldigt enkelt själv hemifrån på din dator. Då kan personalen göra andra saker som gynnar VÅR klubb.

- Betala in din medlemsavgift i tid, så slipper personalen lägga orimligt mycket tid på att försöka driva in dessa pengar. Det är ju faktiskt VÅRA pengar som inte kommer in till klubben. Dina och mina.

- Ställ tillbaka dina korgar som du använt på rangen, så slipper någon annan göra det.

 

- Lämpa inte av allt ditt skräp i våra bagförråd och förvänta dig att någon "annan" skall städa upp det. Det är ju VÅRT bagförråd.

- Laga nedslagsmärken, kratta efter dig i bunkern. Det är ju VÅR bana, där alla blir missnöjda av att hamna i någons nedslagsmärke eller i ditt fotspår i bunkern.

Jag skulle vilja att vi känner den gemenskapen och det ansvaret alla tillsammans, så att vi gemensamt bygger och förvaltar den bästa klubben i Stockholm. Eller i Sverige?

Nu bjuder vi in dig till medlemsmöten under augusti och september (se tider i GIT) och jag vill att DU kommer och gör din röst hörd och använd dig av ditt ägande för att gemensamt besluta "vart är vi på väg". Det är du och inga "andra" som avgör det.

Svinga lugnt Ordförande

Janne Andersson