Klubbens range ska få ett ansiktslyft!

Vår range behöver förbättras och vi behöver börja från grunden.

Träden vid parkeringen har med sin rötter förstört vår infartsväg och den dagvattenbrunn som inte fungerar vid infarten. Se bild.

Vi har därför med hjälp av frivilliga medlemmar i klubben, Bo Cederberg, Michael Burman, Björn Rosander och vår egen banpersonal fällt träden och tagit bort stubbarna.
Den trasiga dagvattenbrunnen och dagvattenledningen är nästa problem som vi planerar att lösa före julafton.
När detta är gjort kan anläggningskommittén sätta sina planer i verket med att bygga nytt vindskydd, förbättrade utslagsplatser, belysning och nya mål på rangen.

Du som är nyfiken på anläggningskommitténs planer är varmt välkommen på höstmötet den 29 november 19.00.
Mvh
Styrelsen i Sollentuna GK