Väderskydd på rangen

Äntligen är det klart med bygge av väderskydd på rangen. I början av oktober sätts spaden i marken.

Det har ju blivit en följetong men nu är det äntligen klart med byggnation av väderskydd, dvs. 10 mattor under tak, på driving rangen. Vi har skrivit ett avtal med entreprenören Toppboende som startar bygget i början av oktober och beräknar att vara klara i mitten av november. Väderskyddet kommer att utrustas med belysning för att möjliggöra träning även kvällstid.

Målsättningen är att hålla rangen öppen som vanligt under byggtiden, men med begränsat antal mattor förstås, men vi hoppas att ni har förståelse för att det kan bli lite störningar.

Under senare delen av oktober kommer vi också att schakta för och koppla in en ny elservis från elskåpet som står mellan rangen och parkeringen och hela vägen upp till baksidan av torpet. Den gamla servisen är gammal och har lagats ett flertal gånger så med den nya ledningen får vi en utökad driftsäkerhet samtidigt som vi får väsentligt större kapacitet, en förutsättning för t.ex. belysning på rangen. Även här skall vi försöka hålla nere störningarna till ett minimum men det kan periodvis vara hinder på vägen upp till klubbhuset.

Vi kommer att informera mera när arbetena påbörjas.