Information från bankommittén

Intresset är stort för vad som händer på vår bana och vilka planer vi har för dess utveckling, inte minst vårt samarbete med Pierre Fulke.

Vem är då Pierre, och vilken erfarenhet och kunskap kan han bidra med till vår klubb? Pierre har mångårig erfarenhet som internationell golfspelare av världsklass. Han har därmed en unik spelförståelse, och har sedan golfkarriären lades på hyllan fokuserat på design, banarkitektur och attraktionskraften i hela golfklubbens anläggning. Flera banor har moderniserats, byggts om och till med hans hjälp. Visby, Omberg, Åhus, Kristianstad för att nämna några banor.

För Sollentunas del så kunde vi i Bankommittén identifiera ett par olika anledningar till att vi upplevde ett behov att ta in hjälp. Vi har genom åren genomfört många projekt på vår bana, och hade en hel del i pipeline för vad som skulle komma. En del av dessa är större projekt, många av karaktären att de påverkar design och utformning av banan, och vi kände behovet att stämma av dessa idéer med någon. Vi kan enkelt säga att vi sökte efter ett helhetstänk, och ett professionellt stöd som kunde hjälpa oss.

I takt med att idén med Pierre växte fram såg vi också ett ökat behov av att attrahera nya medlemmar till Sollentuna GK, och bibehålla de vi redan har. Att ta hjälp av den välrenommerade banarkitekten är också ett led i att få god PR för vår bana, att modernisera hela vår anläggning.

Vi träffade således Pierre som blev väldigt intresserad av att ta sig an denna som han kallade det ”oslipade diamant”. I ett första skede beslutades att inför säsong 2017 skulle Pierre titta på de större projekt som nu är pågående (tee hål 1 och 16) och vara ett bollplank till vår banpersonal som utför dessa. Det föranledde ett lite större ingrepp i form av sprängning av berg vid både dessa tees med ett och samma syfte, att ge oss bättre siktlinjer och ökad säkerhet. Steg två blev att vara med och staka ut säsongens klipplinjer, något som redan genomförts och som mottagits positivt!

Resterande del av säsong så kommer Pierre att jobba med en masterplan och se över hur vi kan utveckla vår bana och vår anläggning på lång sikt, och på så sätt också se över hur vi bäst kan använda våra resurser. Vi planerar för att ha en masterplan klar till höstmötet då Pierre själv kommer att presentera denna.

Så under en tid framöver så kommer ni att se Pierre och hans kollega Adam Mednickson på golfklubben – tveka inte att hälsa 

Och givetvis, har ni frågor och funderingar är ni välkomna att fråga oss i bankommittén.

Sofia Sköld
Ordförande i BK

 

Fler artiklar

Namn Datum
VD och Klubbchef till Sollentuna Golfklubb 2018-07-09
Sommargreenfee 2018-07-06
Ordförandebrev juli 2018 2018-07-02
Starters 2018-06-28
Öppettider midsommar 2018-06-19