Inbjudan till medlemsmöten

SOGK fyllde förra året 50 år och vi har ett ansvar att se till att vi fyller 100 år.

För att lyckas behöver vi en vision där alla medlemmar ska vara med och ge sina

synpunkter och idéer till utveckling. Vi presenterar ett förslag på vision från styrelsen och

ber om feedback från Er medlemmar. Frågor att ställa sig och diskutera på mötena är b.la:

  • Vilken typ av anläggning, dvs bana och faciliteter vill vi ha i framtiden?
  • För vem ska SOGK positionera sig till? Elit, ungdom, tävlingsspel, familjespel, handicapgolf osv.
  • Vilken känsla ska gäster få när de spelat eller besökt oss?
  • Hur ska SOGK långsiktigt finansiera sin verksamhet?

Styrelsen kommer att vilja träffa er under högst 1,5 timmar vid ett antal tillfällen under

hösten. Du hittar dessa på golf.se och anmäler dig till det möte som du vill vara med på.

Jag vill på styrelsen vägnar verkligen uppmana dig att komma på något av mötena, så vi

vet var ni vill att vi ska fokusera framtidsarbetet på.


Ordförande
Janne Andersson