Handlingar till vårmötet

Allmänt Vårmöte hålls torsdag 4 april klockan 19:00 på Sollentuna Golfklubb.
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag finns nu tillgängliga på klubbens hemsida under ”Handlingar och protokoll som avser 2019” på den medlemsinterna delen av hemsidan. Handlingarna går dessutom att få i tryckt form från klubbens kansli.
 
Inga motioner har inkommit.
 
Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.