Handlingar till höstmötet

Nu finns Verksamhetsplanen 2021 inkl. förslag på avgifter och budget att läsa på den medlemsinterna delen av hemsidan.

På samma ställe hittar du i rätt tid inkommen motion med styrelsens yttrande. För att komma åt handlingarna gå till https://www.sollentunagk.se/se/medlem/medlemsidor och logga in med samma uppgifter som på Min Golf. Vill du ha handlingarna i tryckt form så kontakta kansliet på tel. 08-594 709 90.

Höstmötet hålls torsdag 26 november 2020 kl. 19.00. På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att höstmötet 2020 genomförs digitalt.
För att kunna delta på mötet måste du anmäla dig till Höstmötet på Min Golf senast tisdag 24/11 kl. 18.00. Säkerställ att din mailadress och ditt telefonnummer är korrekt. Alla som har för avsikt att delta på mötet måste anmäla sig och logga in på mötet på en egen enhet. Detta för att vi skall säkerställa att vi har en korrekt röstlängd.

Dagen innan mötet skickar vi ut en länk via vilken du kan ansluta till mötet. Tillsammans med länken kommer praktisk information inför mötet.

 

Fler artiklar