Handigolfen på SoGK 2018

Världens bästa quadruppel-amputerade golfare?

Henrik ”Hempa” Posse, en välkänd golfare på Sollentuna, fick en septisk chock (kraftig blodförgiftning) våren 2015, som resulterade i amputation av båda armarna och båda benen. Vill du veta mer om sepsis följ denna länk: http://sepsisfonden.se/

Vi träffade Hempa under hösten för att veta hur han ser på sina egna möjligheter att åter kunna spela golf. Hempa deklarerade att hans vision var att bli ”världens bästa quadruppel-amputerade golfare”. Under vårt samtal diskuterade vi med Hempa många olika aspekter på en sådan resa. Idag har Hempas situation efter en njurtransplantation förändrats i en mycket positiv riktning. Hempa säger att han nu har börjat träna regelbundet vilket är en förutsättning för att sedan kunna hitta proteser som fungerar så att Hempa kan skapa en fungerande golfsving. Hempa är osäker på hur lång tid en sådan process kan ta och vem eller vilka som är bäst lämpade att ta fram rätt typ av proteser för honom.

Vi som driver Sollentuna Handigolf kommer fortsatt stödja Hempa med kontakter på Svenska Golfförbundet, Parasportförbundet och även söka anslag för lämpliga hjälpmedel för Hempa och andra Hanigolfare på klubben.


Handigolfen 2018

Vår strategi med handigolfen har varit att ”gräva där vi står”. Det betyder att vi utgår från de personer med olika handikapp som vill deltaga i vår verksamhet.

Detta ser vi som ett bra sätt att bygga en verksamhet baserat på faktiska behov och intressen.

Under året har vi förstått att det finns medlemmar som mer eller mindre slutar med golf på grund av ändrade fysiska och medicinska förutsättningar. Vi tror att fortsatt golfspel och umgänge är möjligt för flera av dessa golfkamrater.

Vi tror att personer med nedsatt fysisk förmåga, stroke eller andra sjukdomar kan inkludera sin golf i rehabilitering och träning.


Under 2018 kommer Handigolfen på Sollentuna:

  • Träffas på Onsdagar 18.00
  • Engagera fler personer i träning

 

Vill du deltaga eller engagera dig i handigolfen? Hör av dig till:

Michael Burman: 070-629 84 41

Bo Cederberg: 070-733 92 97