GDPR

GDPR

Den 25 maj träder den nya lagen GDPR in som ska stärka skyddet av personuppgifter.

Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter i golfen. Därför har SGF tagit fram en personuppgiftspolicy som förklarar hur klubben använder den information vi har om dig, samt vilka regelverk och bestämmelser som gäller kring personuppgifter i Golfsverige.Läs mer om detta på golf.se GIT systemet är nu uppdaterat för att klara av och följa den nya lagstiftningen.

I all sin enkelhet handlar det om att dels värna om individens (golfspelarnas, ledarnas och de anställdas) personuppgifter, dels vårda medlemsregistret som är klubbens viktigaste tillgång och som hanteras i Golfsveriges gemensamma IT-system (GIT). Varje individ kan även i sin profil på Min golf aktivera sin sekretess status och på så sätt dölja sitt namn vid bokningar.