Friska upp regelkunskaperna!

Svenska Golfförbundet har lagt upp animerade regelfilmer. De tolv filmerna tar upp de vanligaste regelfallen på banan, som boll i hinder, inne eller ute, fel boll, slag i vattnet eller boll vid bunkerkratta.

 

Här kan ni se filmerna!