Från plattor och pinnar till linjer

Nu är plattor och pinnar på banan ett minne blott och varje "pliktområde" är nu markerat med linjer. Alla pliktområden är dessutom RÖDA så inga gula markeringar finns nu på vår bana. Vi kommer kontinuerligt att underhålla dessa linjer med röd färg. Ett stort tack till Hans Lundberg från Frivilliggruppen som varit mig behjälplig med nya markeringarna.

Bertil Sköld, Regel & Hcpkommittén

Vad betyder då detta för spelet och dess regler? Definitionen av ett pliktområde anpassat till SoGK (del av fullständiga definitionen) är som följer:

********************************************************************

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om spelarens boll stannar där.

Ett pliktområde är:

  • varje vattensamling på banan (oavsett om tävlingsledningen markerat den eller inte), såsom ett hav, en sjö, en damm, en älv, ett dike, ett öppet ytdräneringsdike eller något annat öppet vattendrag (även om det inte finns vatten där), och
  • varje annan del av banan som tävlingsledningen definierar som ett pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar, linjer eller fysiska kännetecken:

  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.

När gränsen för ett pliktområde definieras av linjer, kan pinnar användas för att visa var pliktområdet är, men de har ingen annan betydelse.

När gränsen för en vattensamling inte är definierad av tävlingsledningen, definieras gränsen för det pliktområdet av dess naturliga gränser (d v s där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten).