Årsmötet är genomfört

På tisdagskvällen genomfördes Sollentuna Golfklubbs årsmöte. Mötet var digitalt och totalt 37 medlemmar loggade in.

Det fanns inga stora frågor på dagordningen så mötet avverkades snabbt och smidigt på en halvtimme. Ordförande Thomas Behring föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och klubbchef Patrik SKoog gick igenom ekonomin för föreningen och dotterbolaget Skillingegården AB.

Handlingarna godkändes och styrelse samt VD beviljades ansvarsfrihet. Därefter vidtog val och dessa gick helt enligt valberedningens förslag. Thomas Behring fick fortsatt förtroende som ordförande på ett år. Mattias Pirmann nyvaldes och Lise-Lotte Vestling samt Bengt Linder omvaldes som ledamöter i styrelsen på två år.
Mary Petrini Jaldeborg och Magnus Berglund valdes som nya suppleanter på ett år.

Revisorerna Lars Kjellberg och Fredrik Hellmark (suppleant) från Grant Thornton samt Ulf Hagman valdes också om på ett år.

Till valberedningen valdes Tina Schölin och Dick Olofsson om på två år, Dick valdes också som sammankallande.

Som avslutning avtackades Harald Näslund lämnar styrelsen och AK efter en mandatperiod, Peter Alexandersson som lämnar styrelsen efter fem år på olika poster samt Per-Olov Wikner som lämnar Frivilliga banarbetsgruppen efter mer än tio år som kommittéordförande. Ett mycket stort tack för era ovärderliga insatser för föreningen.