Årsmöteshandlingar vårmöte 2020

Styrelsen har vid sitt ordinarie sammanträde den 24 mars, beslutat att flytta Sollentuna GKs årsmöte till tisdagen den 23 juni kl. 19.00. Detta då Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet avråder från sammankomster med fler än 25 deltagare och anser att golfklubbarna bör skjuta på sina årsmöten.

Enligt stadgarna skall årsmötet egentligen hållas under april månad men RF har slagit fast att detta är en extraordinär situation som motiverar ett avsteg från stadgarna. Det innebär att sista dag för motioner till årmötet istället blir 26/5 och kallelsen skickas ut senast den 2/6.

Handlingarna till årsmötet dvs. Årsmöteshandlingar inkl. verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanfattning och valberedningens förslag samt officiella årsredovisningar för Sollentuna GK och Skillingegården AB finns nu tillgängliga under den medlemsinterna delen av hemsidan och i fysisk form på kansliet.

Sollentuna 2020-04-14

Styrelse och VD