Årsmöteshandlingar är publicerade.

Årsmöteshandlingar är publicerade.

Årsmötet hålls tisdagen den 26/4 kl. 19.00 i konferensen på plan 2 i klubbhuset. På de medlemsinterna sidorna på hemsidan Medlem/Medlemssidor finns Årsredovisningar för Sollentuna GK och dotterbolaget Skillingegården AB tillsammans med revisionsberättelser.

Sammanfattande Årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för koncernen samt valberedningens förslag för 2022 har lagts upp på samma ställe tisdag 19/4. Inloggning sker med samma uppgifter som på Min Golf.

Vi ser gärna en anmälan till årsmötet så att vi kan förbereda lokalen, anmälan sker på Min Golf. Välkomna!