Allmänna vårmötet flyttat till tisdag 23 juni.

Solen skiner på Skillingegården idag och våren kommer allt närmare. Många medlemmar står på rangen och en del spelar på vintergreener. Personalen har varit ute och klippt greener, tees och foregreens så säsongen kommer allt närmare.

Tyvärr har vi samtidigt en oviss tid framför oss där vi försöker följa myndigheternas beslut och de råd och riktlinjer som kommer från organisationer och förbund. Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet avråder nu från sammankomster med fler än 25 deltagare. Givet situationen och dessa riktlinjer har Styrelsen därför, vid sitt ordinarie sammanträde den 24 mars, beslutat att flytta Sollentuna GKs årsmöte till tisdagen den 23 juni.

Enligt stadgarna skall årsmötet egentligen hållas under april månad men RF har slagit fast att detta är en extraordinär situation som motiverar ett avsteg från stadgarna. Det innebär att sista dag för motioner till årmötet istället blir 26/5 och kallelsen skickas ut senast den 2/6.

Handlingarna till årsmötet, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning, valberedningens förslag samt officiella årsredovisningar för Sollentuna GK och Skillingegården AB kommer att göras tillgängliga på hemsidan och i fysisk form på kansliet senast den 14/4. Vi hoppas att ni har förståelse för denna åtgärd.

Av samma anledning blir det också ett helt annat upplägg på årets städdag för att helt undvika större folksamlingar. Städdagen är viktig för att få banan i bra skick inför säsongen och för att underlätta för personal inför t.ex. klippningar av ruffar. Städdagen genomförs lördag den 4/4 kl. 09.00-12.00. Det är endast föranmälan på Min Golf som gäller och fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske i förväg.

Dagen innan städdagen kommer det ut ett mail med vilket hål ni skall vara på och ni går direkt dit utan någon samling innan. Arbetuppgifterna kommer också kommuniceras via mail och hemsida. Ta gärna med egna redskap som krattor och räfsor om ni har det. Efter städdagen kommer vi att servera korv med bröd utomhus. Precis som förra året får den som deltar på städdagen en greenfeecheck att använda i marknadsföringssyfte (får ej vidareförsäljas).

Om det inte sker något oförutsett i väderhänseende så räknar vi med att öppna banan på skärtorsdagen 9/4 kl. 11.00. Vi har nu öppnat upp tidsbokningen för hela säsongen för den som vill ha en starttid i påskhelgen eller längre fram under säsongen. Bokningsreglerna är samma som förra året och finns att läsa på hemsidan. Observera att fram till dess banan öppnar så gäller spel på vintergreenre på hål 10-18.

Angående Coronaviruset har vi också sammanställt ett dokument med riktlinjer för golfspel och träning på Sollentuna Golfklubb som ni hittar här! Vi vill dock trycka lite extra på de allmänna råden om att Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik närkontakt. Tillhör du en riskgrupp av ålders- eller hälsoskäl är social distansering ännu viktigare och du bör undvika gruppaktiviteter inomhus.

Vi vill också påminna om att shopen har Grand Opening fredag 3/4 kl. 10.00 med massor av kampanjer och bra erbjudande. Det är viktigt att vi medlemmar stöder vår egen shop, mer information om shopens öppning kommer under nästa vecka.

För Styrelsen Sollentuna GK
Thomas Behring, ordförande

Patrik Skoog, VD/klubbchef
patrik.skoog@sollentunagk.se