Sammanfattning av seniorverksamheten 2020
Bifogar en kort sammanfattning av seniorverksamheten på SoGK under 2020.

Bertil Sköld för Seniorkommittén

Seniorverksamhet 2020 - en sammanfattning | (pdf) | 703,4 KB