Ordförandebrev

Ordförandebrev maj 2018

 

Vilken start på säsongen och vilken bana vi har redan, inte hade vi väl trott det i början av april när is och snö låg kvar på banan. Detta år är verkligen extraordinärt då vädret gick ifrån vinter till sommar på 2 veckor, var tog våren vägen? Tävlingssäsongen har kommit igång med nästan fulla startfält i våra veckotävlingar och vi har också redan klarat ut en helgtävling, kul att äntligen vara igång igen.

Vårmötet som vi höll den 26 april hade 50 talet medlemmar hörsammat och deltagit på. Utöver sedvanliga val och beslut gällande ansvarsfrihet och föredragande av resultat, hade vi 3 motioner att ta hänsyn till. I vårmötets material på medlemssidorna kan ni läsa vårmötets beslut.

Jag tycker att det är viktigt, för att inte säga avgörande att du som medlem ger förslag på förbättringar stora som små. Det är så en demokrati fungerar att förslag kommer och medlemmar gemensamt beslutar. Det var någon som sa att demokrati är farligt, då beslut kan fattas när inte all fakta är känt för alla som beslutar. Det må vara hänt och kanske delvis rätt. Så därför medför också demokratin ett ansvar hos alla att uppdatera och orientera sig innan beslut fattas.

Varför gör jag en utvikning i demokratidiskussionen just nu? Anledningen är tre För det första: Jag skulle vilja att fler utnyttjar sin röst på våra medlemsmöten, både genom att sända in motioner och att delta på mötena. För det andra: Vi behöver fler som involveras i beslut och ger input på förbättringar som gynnar eller påverkar oss alla. För det tredje: I styrelsen har vi utsett en visionsgrupp som har till uppgift att peka ut vilken klubb som vi vill vara om 5-10 år. Det är ett arbete som vi vill ha en stark förankring omkring och vi har som mål att minst 30 % av medlemmarna ska haft möjlighet att ventilera sin synpunkt.

Vi kommer att återkomma med hur förankring och demokratiprocessen ska se ut framåt, men redan nu kan jag säga att ni kommer att inbjudas till olika möten under året. Inga beslut fattas av styrelsen i frågor som påverkar klubben på något sätt i framtidsfrågor, däremot bereder vi frågorna vilket är vårt ansvar. Beslutet tas av er medlemmar på medlemsmöten.

 

Ekonomi och medlemsläget just nu

Vi har under året bytt ekonomisystem och outsourcat ekonomifunktionen som jag tidigare informerat om, vilket har gjort det svårt att få ihop jämförande siffror mellan åren. Men det vi vet är att april var svag gentemot föregående år, då banan i år öppnade senare än 2017. Däremot har maj varit väldigt bra så vi har sannolikt hämtat hem intäktstappet ifrån april. Antalet medlemmar har ökat jämfört med 2017 både på senior såsom juniorsidan. Det vi har en utmaning med är att vi har alldeles för många medlemmar som inte betalar avgiften i tid, utan vi får sända ut påminnelser gång på gång. Det här är en trend som vi till nästa år måste sätta stopp för. På kansliet har vi lagt ner 100 tals timmar för att manuellt arbeta med denna icke meningsfulla arbetsuppgift, en kostnad som vi kunde använda på annan värdeskapande aktivitet.

Anläggningen

Anläggningskommitténs ordförande Sofias Sköld skriver så här: Fyra veckor in i säsongen så kan vi konstatera att vår bana under omständigheterna har klarat sig väldigt bra. Tack vare vår hårt arbetande banpersonal och den härliga värmeböljan kommer vi i början av juni att ha en bana i toppskick.

Just nu arbetar vi för fullt på banan med att fylla på sand i alla våra 55 bunkrar och vi snyggar till alla gångvägar så att de blir enhetliga. En större förändring kommer att ske under juni/juli månad. Då flyttas tee 59 och tee 54 på hål 7 till vänster sida och med en ny spelriktning. Vi vill med detta eliminera risken för spelare på hål 7 att träffas av inspel på hål 6 samt att spelriktningen ska hjälpa våra hookande spelare att hamna på fairway. Gräs kommer att läggas på tee under sista veckan i maj och därefter tar det 3-4 veckor innan tee kan tas i bruk.

Vi kommer också att sätta upp skyltar på tee 62 på hål 6 och hål 7 om att hålla uppsikt på de som spelar i bakomvarande boll då utslagen/inspelen på dessa hål kräver lite extra uppsikt av oss!

Under samma period kommer även gräs att läggas på övningsområdet, detta som en del i återställandet efter Vattenfalls arbeten som utfördes under föregående säsong.

 

Vårt samarbete med Pierre Fulke fortlöper, och vi kommer under säsong att få vår färdiga masterplan. Masterplanen kommer att genomlysa hål för hål och alla övningsområden, och ge förslag på förändringar och förbättringar vi kan genomföra. Som vi nämnt tidigare så vill vi arbete utifrån ett styrdokument, en röd tråd, som bidrar till enhetlighet i vårt arbete med att utveckla bana och anläggning. Efter att vi fått denna kan vi sätta igång med planering och prioritering för framtiden.

Med hjälp av detta och med det tidigare beslutet om att bygga ett vind- och regnskydd på rangen så kommer det att ske upprustningar av rangen efter avslutad säsong.

Vi tar gärna emot förslag och frågor, och glöm inte att följa oss på Facebook!

Anläggningskommittén

Sofia Sköld

 

Övrigt

Jag har hunnit spela ett antal ronder på vår bana redan och kan konstatera att banan är fantastiskt fin, inte minst i jämförelse med andra banor i vår närhet. Vi kan vara stolta över kvalitén och glöm inte att säga det till era vänner som ännu inte är medlemmar hos oss. En trend som jag dock uppmärksammat i år är att bunkrar inte har krattats av spelare framför mig. Jag ber er alla om hjälp att stävja tilltaget att inte: -Kratta bunkern efter sig -Laga nedslagmärken på green -Lägga tillbaks torv

Svinga lugnt.

Janne Andersson

Ordförande SOGK