Nyhetsbrev från Sollentuna GK nr 6 2021
Årsmöteshandlingar finns nu på hemsidan
Tisdagen den 27/4 kl. 19.00 hålls Sollentuna GKs vårmöte. På den medlemsinterna delen av hemsidan finns nu alla handlingar publicerade. Kallelsen, årsredovisningarna och revisionsberättelserna har nu kompletterats med Årsmöteshandlingar. I dessa finner ni en redogörelse för verksamheten i styrelsen och kommittéerna samt en samlad ekonomisk redogörelse för förening och driftsbolaget. Dessutom hittar ni valberedningens förslag i dessa handlingar.
Vårmötet hålls i år digitalt varför anmälan måste göras i Min Golf. Innan mötet skickar vi ut länken till mötet. Röstning kommer att ske med SMS i telefonen på samma sätt som på höstmötet. 

Svenska Golfförbundet har förlängt tävlingsförbudet till och med 16e maj. Beroende på riktlinjer från FHM och RF kan det förlängas eller omprövas veckovis, vi kommer att kommunicera så snart det är tillåtet att tävla igen. Detta gäller alla tävlingar, dvs. både veckotävlingar och helgtävlingar samt för närvarande även juniortävlingar.

Läs mer om Sista Nio, möjligheten att boka starttid på hål 10, shopens kampanjer och demodagar samt Regelkommitténs regelblogg här nedanför.

Vi önskar er alla välkomna till en ny golfsäsong!

Med vänliga hälsningar
Patrik Skoog, VD/klubbchef, PGA Professional
patrik.skoog@sollentunagk.se


Sista 9
För att öka tillgängligheten provar vi år att använda appen Sista 9 för att boka starttid på hål 10. Det innebär att du får möjlighet att boka våra sista nio hål samtidigt som det generella bokningstrycket lättar på hela banan. Du kan kostnadsfritt ladda ner appen Sista 9 från App Store och Google Play. Från förra årets säsong har flera nya funktioner utvecklats i Sista 9 för att ytterligare underlätta spel. 

Så här fungerar Sista 9! 

Alla bollar som avser att avsluta spelet efter nio hål, meddelar detta via appen Sista 9 som du laddar ner till din smartphone. Andra spelare får då möjlighet att se när spelluckor från hål 10 skapas och boka dessa luckor som nya starttider. 
Tiderna i Sista 9 uppdateras sedan efter speltempot. Det gör att man i förväg kan se när bollen på de första nio hålen blir klara. Spelluckorna kan då tas över med perfekt timing av en ny boll från hål 10.

Införandet av Sista 9 ökar tillgängligheten för samtliga medlemmar. Du som användare får dessutom möjlighet att samla greenfee till andra anslutna banor varje gång du lägger ut eller bokar en tid i Sista 9.

Nya funktioner
Sedan förra året har Sista 9 utvecklat många nya funktioner baserat på användarnas feedback. Detta innebär nya integrationer till GIT, mer exakta starttider från hål 10 och mycket mer (se mer om detta direkt i Sista 9-appen)!

Här laddar du ner Sista 9 eller gå direkt till App Store eller Google Play

Nya kampanjer i Shopen
Shopen är välfylld med varor och nu kommer det en ny vårkampanj på Axglo Trilite vagn för 1799kr istället för 2199kr, en vattentätt Dry Performance cartbag för 1999kr istället för 2499kr samt en kikare Pinfinder slope för 1999kr istället för 2499kr.

Dessutom har vi fortfarande kampanj på Titleist ProV1 där du kan köpa tre dussin och få ett fjärde på köpet.

Onsdag 28/4 har vi återigen demodag med Callaway kl. 15.00-19.00, bokning av tider sker i shopen. Torsdag 29/4 har vi sedan demodag med Titleist kl. 15.00-19.30, bokning av tider sker via https://www.titleist.se/events sök på Sollentuna. Samtidigt finns Abacus på plats på rangen för utprovning av regnkläder och i shopen går det att beställa logokläder till specialpris på samma sätt som förra året. 

Välkomna in i shopen!

Information från Regel & Hcp-kommittén
Under pågående pandemi är det inte lätt att genomföra regelvandringar eller utbildningar i regelkunskap. Vi vill därför testa att sprida litet kunskap via nyhetsbreven som framöver kommer ganska frekvent.

Denna gång skall vi behandla ett antal frågor runt Regel 9 / Boll i vila lyft eller rubbad och avslutas med en av många definitioner som kan vara bra att känna till. Fundera på om påståendet är rätt eller fel eller ev. påföljd. Använd därefter länken nedanför så kommer du till Regelbloggen på hemsidan. Där finner du svaren. Om du efter detta vill veta mera kan du läsa vidare under REGELN.

Bertil Sköld & Yvonne Rossander, Regel & Handicap

Boll rubbad - Fråga 1

Du slår ut bollen i ruff med mycket klöver. När du börjar leta råkar du sparka tillbollen med foten så den hamnar i ett nytt läge. Du lyfter bollen och återplacerar den på sin ursprungligapunkt och slår den därifrån. Vad blir påföljden?

Boll rubbad - Fråga 2

Du ska slå ditt andra slag från fairway, men innan du tar stansen märker du att bollen ändrar läge pga. hård vind. Du flyttar tillbaka bollen till sitt ursprungliga läge och slår därifrån. Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Fråga 3

Du har markerat din boll på green och ser att en annan spelare i bollen oavsiktligt rubbar din bollmarkering så den flyttar sig till ett annat läge. Du återplacerar bollmarkeringen tillsittursprungliga läge. Vad blir påföljden?

Boll rubbad – Fråga 4

Du går mot din boll på fairway och ser en hund ta din boll och därefter släppa den efter ett par meter. Osäker på var den exakt låg från början spelar du bollen där den ligger. Vad blir påföljden?

Avslutningsvis en definition: Klubblängd

Längden på den längsta av de 14 (eller färre) klubbor som du har under ronden,(som tillåts enligt Regel 4:1b(1)), med undantag för en putter. Om t.ex, den längsta klubban (med undantag för en putter) som du har under en rond är en 43 tums (109,22 cm) drivers, så är en klubblängd 43 tum för dig under den ronden. Klubblängder används för att definiera ditt tee på varje hål och för att definiera storleken på ditt lättnadsområde när lättnad tas enligt en regel.

Länk till regelbloggen där du finner svar på frågorna med förklaringar. https://www.sollentunagk.se/se/var-blogg/boll-i-vila-lyft-eller-rubbad